1 Kasım 2010 Pazartesi

Kitap İncelemesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (01) dersi kapsamında yıl sonundaki toplam nota eklenmek üzere 10 puan üzerinden değerlendirilecek olan  "kitap incelemesi" için önerilen eserlerin listesi aşağıdadır. Her bir kitap en çok 3 ayrı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu nedenle, istediğiniz kaynakları inceleyebilmeniz bakımından ders sorumlusu ile konuşmadan önce en az 6 kitaptan oluşan bir liste oluşturunuz. Kitap seçimi 8 Kasım 2010 tarihinde derste yapılacaktır. Derste de vurgulandığı gibi kitap incelemesinden beklenen kitabı özetlemeniz değil, eleştirel bir şekilde değerlendirmenizdir. Elbette bunu yaparken kitabı hiç okumamış birinin sizin incelemenizi okuduğunda kitap ve yazarı hakkında doyurucu bir bilgiye sahip olmasını da gözetmelisiniz. Son olarak incelemenin asgari 12.000 karakterden oluşması gerektiğini ve ders sorumlusuna hem basılı ve hem de elektronik olarak (ms word belgesi) olarak CD'ye kopyalalanarak 3 Ocak 2011 tarihinde teslim edileceğini hatırlatalım....

Kitap incelemesi için gerekli format için şuraya tıklayın.

LİSTE
 • Douglas Fitzgerald Dowd (2008) Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih. Çev.Cihan Gerçek, İstanbul:Yordam Yayınevi.
 • Mehmet Selik (1982) Marksist Değer Teorisi. Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınlar.
 • Alfredo Saad Filho (2006) Marx'ın Değeri: Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik, Çev. Ertan Günçiner, İstanbul:Yordam Yayınları.
 • Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.
 • Hüseyin Özel (2009) Piyasa Ütopyası. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • İbrahim Tanyeri (1984), Fiyat Teorisi, Ölçek Ekonomileri ve Teknolojik Gelişme. Ankara: H.Ü.İ.İ.B.F.Yayınları, No:8.
 • Erol, Ümit (1997) Eleştirel Bir Gözle Serbest Piyasa. İstanbul:Bağlam.
 • Bilsay Kuruç (1970) Ricardo İktisadının Bazı Metod Sorunları. Ankara: SBF Yayınları.
 • Joan Robinson (1986) İktisadi Felsefe. Çev. M. Tomanbay, Ankara: V Yayınları
 • Ayşe Buğra (1995) İktisatçılar ve İnsanlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği, Ankara, AİTİA Yayınları.
 • Ronald L. Meek (2009) Emek Değer Teorileri, Çev. Uğur Selçuk Akalın, İstanbul, Kalkedon Yayınları.
 • Metin Sarfati (2010) Ekonomi Politiğin İnsanı kimdir?, İstanbul, Derin Yayınları.
 • Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul, İletişim. 
 • Hakan Kapucu vd. (der) (2010) Politik İktisat ve Adam Smith, İstanbul, Yön Yayınları.
 • Karl Polanyi, (2000) Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. Çev. A. Buğra, İstanbul, İletişim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder