10 Ekim 2018 Çarşamba

2018-2019 Güz Dönemi EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I İzlencesi

Dersin Amacı:
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, farklı iktisadi teorilerin dayandığı düşünsel ve maddi temellerden hareketle tartışılması hedeflenmektedir. 

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle kapitalizm öncesi dünyanın iktisadi düşüncesinden klasik politik ekonomi geleneğinin temel düşüncelerine uzanan bir çerçevede iktisadi düşüncenin gelişimi ele alınacaktır. 
Sınav:
1 adet arasınav (%40) ve final sınavı (%60) yapılacaktır.
Ayrıca genel nota katkısı daha sonra ilan edilmek üzere kısa ödevler de olacaktır.

Temel Kaynaklar 
*E.K. Hunt & Mark Lautzenheiser (2016) İktisadi Düşünce Tarihi, Çev. Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Phoenix
*Mehmet Selik (2015)  İktisadi Doktrinler Tarihi, Yay. Haz. A. Yalçıntaş, Efil Yayınevi, Ankara 
Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.

İktisadi düşünce tarihine popüler bir giriş kitabı olarak haklı bir üne kavuşan Robert L. Heilbroner'ın İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, (Çev. Ali Tartanoğlu, Ankara Dost Kitabevi.) başlıklı kitabı bütün öğrencilere tavsiye edilir. 

DERS PLANI

I ve II. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihine Genel Bakış ve Metodolojik Sorunlar 
*Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
*Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.
-Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.

III. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt & Lautzenheiser, (1.bölüm)
*Mustafa Özel (1997) "İktisadi Düşüncenin Laikleşmesi" ", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri içinde İstanbul: İz. 241-306.

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, IV.Kitap, 1-3 Bölümler (Ulusların Zenginliği Cilt 2, Alan Yayıncılık, sf:13-89)

IV. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar

*Hunt & Lautzenheiser (2.bölüm)

V ve VI. Hafta: Adam Smith’in Meselesi

*Hunt & Lautzenheiser, (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
-Eric Roll (1997) “Klasik İktisat ve Adam Smith”, (Der. ve Çev.), Mustafa Özel, İktisat Risaleleri. İstanbul: İz Yayıncılık
Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul: İletişim Yayınları.

VII.Hafta: Thomas Robert Malthus ve Kötümser Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt & Lautzenheiser (4. bölüm)

VIII. ve IX. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları

*Hunt & Lautzenheiser (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)

X. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt & Lautzenheiser (6. bölüm)

XI.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt & Lautzenheiser (7. bölüm)

XII. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt & Lautzenheiser (8. bölüm)

28 Eylül 2016 Çarşamba

2017-2018 Güz Dönemi EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I İzlencesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I İzlence
Dersin Amacı:
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, farklı iktisadi teorilerin dayandığı düşünsel ve maddi temellerden hareketle tartışılması hedeflenmektedir. 

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle kapitalizm öncesi dünyanın iktisadi düşüncesinden klasik politik ekonomi geleneğinin temel düşüncelerine uzanan bir çerçevede iktisadi düşüncenin gelişimi ele alınacaktır. 
Sınav:
1 adet arasınav (%40) ve final sınavı (%60) yapılacaktır.
Ayrıca genel nota katkısı daha sonra ilan edilmek üzere kısa ödevler de olacaktır.

Temel Kaynaklar 
*E.K. Hunt & Mark Lautzenheiser (2016) İktisadi Düşünce Tarihi, Çev. Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Phoenix
*Mehmet Selik (2015)  İktisadi Doktrinler Tarihi, Yay. Haz. A. Yalçıntaş, Efil Yayınevi, Ankara 
Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.

İktisadi düşünce tarihine popüler bir giriş kitabı olarak haklı bir üne kavuşan Robert L. Heilbroner'ın İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, (Çev. Ali Tartanoğlu, Ankara Dost Kitabevi.) başlıklı kitabı bütün öğrencilere tavsiye edilir. 

DERS PLANI
I. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihine Yaklaşım: Yöntembilimsel Meseleler 
*Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.
-Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
-Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.

II.Hafta: Kapitalizmden Önce İktisadi Düşünce 
*M.I.Finley (2007) Antik Çağ Ekonomisi, Çev. Hatice Palaz Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,  1-25. 
Mehmet Selik (2015)  İktisadi Doktrinler Tarihi, I.ve 2. bölümler 

III. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt & Lautzenheiser, (1.bölüm)
*Mustafa Özel (1997) "İktisadi Düşüncenin Laikleşmesi" ", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri içinde İstanbul: İz. 241-306.

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, IV.Kitap, 1-3 Bölümler (Ulusların Zenginliği Cilt 2, Alan Yayıncılık, sf:13-89)

IV. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar

*Hunt & Lautzenheiser (2.bölüm)

V ve VI. Hafta: Adam Smith’in Meselesi ve Adam Smith Meselesi

*Hunt & Lautzenheiser, (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
-Eric Roll (1997) “Klasik İktisat ve Adam Smith”, (Der. ve Çev.), Mustafa Özel, İktisat Risaleleri. İstanbul: İz Yayıncılık
Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul: İletişim Yayınları.

VII.Hafta: Thomas Robert Malthus ve Kötümser Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt & Lautzenheiser (4. bölüm)

VIII. ve IX. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları

*Hunt & Lautzenheiser (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)

X. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt & Lautzenheiser (6. bölüm)

XI.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt & Lautzenheiser (7. bölüm)

XII. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt & Lautzenheiser (8. bölüm)

8 Şubat 2016 Pazartesi

EKO 402 İktisadi Analiz Tarihi II 2016 BAHAR Dönemi İzlencesi

Keynes (ortada) Bretton Woods Konferansında SSCB ve Yugoslavya temsilcileriyle
Ders Sorumlusu: Muammer Kaymak
web: yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak

Dersin Amacı:Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, iktisadi kavram ve kategorilerin oluşum süreci ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan bu kavram ve kategorilerin ve bunlara dayalı olarak oluşturulan teorilerin, tarihsel niteliğinin anlaşılır kılınması hedeflenirken diğer yandan tarihsel perspektifi akıldan çıkarmadan iktisadi analizin temel sorunlarının masaya yatırılması planlanmaktadır.

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini ayrıntılı bir şekilde tartışma imkânı bulmuştuk. Bu dönem klasik politik ekonominin çözülme süreci ile başlayan yeni aşamaya odaklanacağız.
Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı %60’dır.

Ek Puan 1: Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesi zorunlu olsa da pratikte bu zorunluluğa uyulmadığı, haftalık ödevlerin "dostlar alışverişte görsün" mantığıyla hazırlandığı gözlenmektedir. Bu nedenle,bu dönem haftalık ödev verilmeyecek, bunun yerine dönem içerisinde ders saati bitiminde her biri 5 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 2-3 adet kısa değerlendirme sınavı yapılacaktır. Bu sınavlara katılım zorunlu değildir. 
Ek Puan 2:
Aşağıdaki kitabı okuyarak kaleme alınacak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih, Douglas Fitzgerald DOWD (Çeviri: Cihan GERÇEK), Yordam Yayınları, İstanbul, 2013.

Temel Kaynaklar:
E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
John Maynard Keynes, Genel Teori, Çev. U.S. Akalın, İstanbul: Kalkedon.

DERS PLANI
I. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt (6. bölüm)

II. Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt (7. bölüm)

III. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt (8. bölüm)
IV. ve V. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx
*Hunt (9. bölüm)
* Maurice Dobb (1974) "Kapital’in 1964 yılında Yapılan Yeni İtalyanca Baskısı için Giriş", Karl Marx, Kapital I.Cilt, 1. kitap, Çev. Mehmet Selik, Odak Yayınları.
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
-Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
-Shaikh, A. (2009) “Bunalım Kuramlarının Tarihine Giriş”, Savran, S. ve N. Satlıgan, (der.), Dünya Kapitalizminin Krizi, içinde, İstanbul: Belge, sf 126-171.
-Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul: Daktylos.

VI. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Marjinalist (Karşı) Devrim
* Hunt, (10.bölüm)
*Ronald L. Meek (1978) “Marjinalizm ve Marksizm”, çev. M. E. İyibozkurt, Akademi, No.3, sf. 11-23
-Bernard Guerrien (1999) Neoklasik İktisat, Çev. E.Tokdemir, İstanbul: İletişim.

V. Hafta: Neoklasik Firma ve Gelir Bölüşümü Kuramları
* Hunt, (11.bölüm)

VII.Hafta: Thorstein Veblen ve Kurumsal İktisat
*Hunt (12. bölüm)
-Eyüp Özveren (2007) “Kurumsal İktisat: Aralanan Kara Kutu”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 15-43.
-Mehmet Gürsan Şenalp (2007) “Dünden Bugüne Kurumsal İktisat”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde, Ankara, İmge, sf. 45-92.

VIII. Hafta: Emperyalizm Kuramları
*Hunt (13. bölüm)
-Özgür Öztürk (2006) Emperyalizm Kuramları ve Sermayenin Uluslararasılaşması, Praksis, No.15.

IX. Hafta: Neoklasik Refah İktisadı
*Hunt (14. bölüm)

X.Hafta: Keynes ve Müdahaleci Kapitalizm
*Hunt (15. bölüm)
*Keynes, Genel Teori, (3, 5, 11, 24. bölümler)
-Bilsay Kuruç (2007) “Ortodoksluktan Çıkış için Bir Kitap: Genel Teori”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 17-29.

-Hüseyin Özel (2007) “Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine”, İktisat Dergisi, sayı 490, Ekim-Kasım 2007, sf. 58-69.
-İbrahim Tanyeri (1994), “Keynes’de Faiz Oranı, Sermayenin Marjinal Etkenliği ve Yatırım Analizi” H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.12.
-İbrahim Tanyeri (1998), “Keynes’in İstihdam ve Ücret Analizi”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.16. no. 1-2. 29-46.

XI. Hafta: Cambridge Tartışması &  Heterodoks Alternatifler : Post Keynesyenler ve Yeni Ricardocular
*Hunt (16. bölüm)
-Sencer Divitçioğlu (1976) Değer ve Bölüşüm, Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul: İstanbul İktisat Fakültesi Yayını, no:2168.
-Yılmaz Akyüz  (2009) Sermaye, Bölüşüm, Büyüme, Eflatun Yayınevi.
*Hunt (18. bölüm)
-İbrahim Tanyeri (1984) Fiyat Teorisi, Ölçek Ekonomileri ve Teknolojik Gelişme, Ankara: H.Ü.İ.İ.B.F.Yayınları, No:8.

XII. Hafta: Yerleşik İktisadın Yeni Fraksiyonları
*Hunt (17. bölüm)

XIII. Hafta: İktisadi Düşüncenin Bugünü ve Geleceği
*Hunt (19. bölüm) 
*Costas Lapavitsas (2007) "Neoliberal Dönemde Anayolcu İktisat Kuramı", Neoliberalizm Muhalif bir Seçki,  (Der.) Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, İstanbul, Yordam Kitap, sf. 59-75. 

25 Aralık 2015 Cuma

Çalışma Soruları

Not:Bazı sorular birbiriyle çok benzer olabilir. Bunlar çalışma soruları olduğu için herbir soruyu ayrıca yanıtlamanız yararlı olacaktır. 
 1. Adam Smith’in emek-değer kuramına ilişkin yaklaşımının temel unsurları nelerdir? Bu yaklaşımla Smith’in toplum kuramı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Tartışınız! 
 2. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği’nde “ticari toplum”a dair, sınıf çatışmasına ve toplumsal uyuma vurgu yapan karşıt perspektiflere kaynaklık eden görüşlere sahip olması sizce nasıl yorumlanabilir? Sizce Smith’in işbölümü konusundaki görüşleri ve doğal fiyat teorisinin dayanağını oluşturan kabuller hangi perspektife uymaktadır? 
 3. "Yemeğimizi kasabın, biracının yardımseverliğinden dolayı değil, onların kendi çıkarlarını gözetmeleri nedeniyle elde ederiz. Onların insancıllıklarına değil, bencilliklerine sesleniriz. Ve her zaman, kendi ihtiyaçlarımızdan değil onların kazançlarından söz ederiz." Sizce, Smith’in yukarıdaki pasajda dile getirdiği görüş ile Smith’in devlet anlayışı arasında nasıl bir ilişki vardır. Bireysel çıkarların egemen olduğu kapitalist toplumda toplumsal düzen nasıl sağlanır? 
 4. David Ricardo’ya göre fiyatların değerlerden sapmasına neden olan üç durumu açıklayınız? Ricardo’ya göre bu olgular emek-değer teorisinin geçerliliğini ortadan kaldırır mı? 
 5. Thomas Robert Malthus ve David Ricardo arasında cereyan eden “genel bolluklar”ın mümkün olup olmadığı yolundaki tartışmayı ana hatlarıyla değerlendiriniz. 
 6. Thomas Robert Malthus genel bolluklar argümanını nasıl temellendirmektedir? Sermaye birikiminin emek talebini artıran ve azaltan biçimleri neden her koşulda krize yol açar?  Genel bollukların ortadan kaldırılması için Malthus’un getirdiği çözüm önerilerinin, belirli bir toplumsal sınıfın çıkarlarını meşrulaştırmaya hizmet ettiği söylenebilir mi? Tartışınız. 
 7. Malthus, piyasa fiyatlarının arz ve talep mekanizması aracılığıyla doğal fiyata doğru yönelmesi fikrini hangi gerekçelerle eleştirir? 
 8. Ricardo’nun rant kuramıyla tahıl yasalarına yönelik tutumu arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 9. Ricardo’nun rant kuramında, tarımda azalan kar oranı sanayideki kar oranını ve genel kar oranını nasıl etkiler? 
 10. Ricardo’ya göre, fiyatlarının belirlenmesinde emek değer teorisinin geçerli olmadığı mallar ne tür mallardır? 
 11. Değer paradoksu nedir? Smith bu paradoksu neyi kanıtlamak için formüle etmiştir? 
 12. Ricardo ve Malthus’un rant kuramları arasındaki benzerliklere rağmen, bu iki düşünür tümüyle farklı kuramsal sonuçlara ulaşmış, ve buna bağlı olarak farklı politika önerileri getirmiştir. Bu iki düşünürün farklı kuram ve politika önerileri arasındaki mantıksal bağlantıyı tartışınız. 
 13. Malthus, tutucu ve karamsar nüfus kuramını hangi görüşlere yanıt vermek üzere geliştirmiştir? 
 14. Smith ve Ricardo’nun sermaye birikiminin sonuçları konusunda ulaştığı sonuçları, Ricardo’nun makineleşme üzerine görüşlerini dikkate alarak karşılaştırınız? 
 15. Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler kuramının temel varsayımları nelerdir?

16 Aralık 2015 Çarşamba

Kitap değerlendirmesi yazılırken nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusunda Robert A.Day'in Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? kitabından yararlanabilirsiniz. Kitaba ulaşmak için buraya tıklayın ve 22. bölümü dikkatlice okuyun.
Kitap değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak şablonu indirmek için buraya tıklayın.

10 Aralık 2015 Perşembe

İktisadi Analiz Tarihi (02) Arasınav Sonuçları
İktisadi Analiz Tarihi (02) Arasınav Sonuçları için  şu linke  tıklayın.

2 Aralık 2015 Çarşamba

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02) Dersi Makale-Kitap Bölümü İncelemesi


I.Grup: Görünmez Adam Smith, Derleyenler, E.Aydınonat ve Mine Kara, İletişim Yayınları, 2010.

Bu kitaptan aşağıdaki makaleler
 1. Bir Sosyal Bilimci OlarakAdam Smith’in Uzak Görüşlülüğü EYÜP ÖZVEREN
 2. İskoç Aydınlanması ve Adam Smith, FERİDUN YILMAZ
 3. Adam Smith’in “Görünmez El”i: Doğru Sanıyor Olabileceğiniz Yanlışlar, N. EMRAH AYDINONAT
2. Grup: George Sabine Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Cem Yayınları, sf 71-142

3.Grup: Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, [Bölüm I ve Bölüm II’nin “İktisadın İlk Krizi” Altbaşlığına Kadar)

Kitapları kütüphaneden edinebilirsiniz. Ödevin biçimi ile ilgili açıklamalar derste yapılacaktır.

14 Eylül 2015 Pazartesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02) 2015-16 Güz Dönemi İzlencesi


EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (02) İzlence

Dersin Amacı:
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, farklı iktisadi teorilerin dayandığı düşünsel ve maddi temellerden hareketle tartışılması hedeflenmektedir. 

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini tüm ayrıntıları ile inceleme imkânı bulacağız.

Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Ayrıca, ikinci arasınav yerine geçmek üzere ders sorumlusu tarafından bu blogta daha sonra ilan edilecek kitaplar arasından seçilecek bir kitap okunarak asgari 12.000 karakterden oluşan bir değerlendirme yazısı kaleme alınacaktır. Her bir kitap en çok 5 farklı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu değerlendirme yazılarından murat edilen kitabın özetlenmesi değil, kitabın perspektifinin ve temel savlarının eleştirel bir perspektifle değerlendirilmesidir.
Derste önceden haber verilerek kısa sınavlar yapılabilir. Bu nedenle arasınav, ödev ve final sınavının ağırlığı daha sonra saptanacaktır. İkisadi düşünce tarihine popüler bir giriş kitabı olarak haklı bir üne kavuşan Robert L. Heilbroner'ın İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, (Çev. Ali Tartanoğlu, Ankara Dost Kitabevi. ) başlıklı kitabı bütün öğrencilere tavsiye edilir. 

Temel Kaynaklar


*E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
*Mehmet Selik (1988)  İktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi 100 Soruda Dizisi, İstanbul. 

Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.

DERS PLANI
I. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihi: Yöntembilimsel Meseleler 
*Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.
-Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
-Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.


II. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt, (1.bölüm)
*Mustafa Özel (1997) "İktisadi Düşüncenin Laikleşmesi" ", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri içinde İstanbul: İz. 241-306.

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, IV.Kitap, 1-3 Bölümler (Ulusların Zenginliği Cilt 2, Alan Yayıncılık, sf:13-89)

III. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar

*Hunt (2.bölüm)

IV ve V. Hafta: Adam Smith’in Meselesi ve Adam Smith Meselesi

*Hunt , (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
-Eric Roll (1997) “Klasik İktisat ve Adam Smith”, (Der. ve Çev.), Mustafa Özel, İktisat Risaleleri. İstanbul: İz Yayıncılık
Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul: İletişim Yayınları.

VI.Hafta: Thomas Robert Malthus ve Kötümser Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt (4. bölüm)

VII. ve VIII. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları

*Hunt (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)

IX. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt (6. bölüm)

X.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt (7. bölüm)

XI. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt (8. bölüm)

XII. ve XIII. Hafta: Klasik Geleneğin Eleştirmeni ve Mirasçısı olarak Marx

*Hunt (9. bölüm)
*Marx, Kapital I, (7, 8, 9, 12, 15, 25. bölümler (ilk üç kesim)
-Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.

17 Şubat 2015 Salı

ECO 422 History of Economic Analysis II Syllabus Spring 2015

Instructor: Muammer Kaymak
Joan Robinson
URL:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak
e-mail: mkaymak@hacettepe.edu.tr

Course Objectives:
In this course, it is aimed to investigate the emergence of basic concepts and analytical structures in economic  thought from the beginning of nineteenth century. In this respect, the origins of neoclasical economics, Marxist and the other hetreodox schools will be investigated.
Since the course covers two semesters, we focused on clasical political economy in the fall semester. As for spring semester, we are focusing the new era starting with the decline of classical political economy after David Ricardo.
Grading Policy:

Midterm: 25%
Class Presentation and Essay 25%
[Essay Topics will be announced Later] 
Final Exam: 50%

Main Text:  
E.K. Hunt and Mark Lautzenheiser, History of economic thought : a critical perspective, N.Y.: M.E. Sharpe, 2011.


Suggested General Readings

*Duncan K. Foley, Adam's Fallacy, A Guide to Economic TheologyCambridge:Harvard University Press, 2006. [Full text PDF]
*Dimitris Milonakis and Ben Fine (2009) From Political Economy to Economics: Method, the social and the historical in the evolution of economic theory, London & New York:Routledge [Full text PDF]

*Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni (2005) An Outline of the History of Economic
Thought, trans: David Field and Lynn Kirby, New York: OUP. [Full text PDF]COURSE PLAN

I. Pioneers of Subjectivist Approach
Hunt & Lautzenheiser, Ch. 6

II. Ricardian Socialism
Hunt Lautzenheiser, Ch. 7.

III. Pure versus Eclectic Utilitarianism
Hunt Lautzenheiser, Ch 8

IV. Karl Marx as a Critic and Follower of Classical School
Hunt Lautzenheiser,  Ch 9
Anwar Shaikh, (1978) An Introduction to the History of Crisis Theories., in U.S. Capitalism in Crisis, U.R.P.E., New York. 

Further Readings
Paul M.Sweezy (1942) The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy, London:Denis Dobson Limited. 
Maurice Dobb (1974) Kapital’in 1964 yılında Yapılan Yeni İtalyanca Baskısı için Giriş, Karl 
Marx, Kapital I.Cilt, 1. kitap, Çev. Mehmet Selik, Odak Yayınları
Karl Marx, The Capital, (Ch. 7, 8, 9, 12, 15, 25)
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/index.htm
-Karl Marx, Theories of Surplus Value, Vol I.

V.  Marginalist Counter-Revolution

Hunt Lautzenheiser, Ch. 10.
Ronald L. Meek (1972) "Marginalism and Marxism", History of Political Economy, Fall 4(2): 499-511;

VI. Neoclassical Theories of Firm and Income Distribution
Hunt Lautzenheiser, Ch. 11

VII Thorstein Veblen ve Instutional Economics.
Hunt Lautzenheiser, Ch. 12.
Thorstein Veblen (1898)  “Why Is Economics Not an Evolutionary Science?” Quarterly Journal of Economics,  12 (3): 373 – 397.
-Eyüp Özveren (2007) “Kurumsal İktisat: Aralanan Kara Kutu”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde,  Ankara, İmge, sf. 15-43.
-Mehmet Gürsan Şenalp (2007) “Dünden Bugüne Kurumsal İktisat”, Kurumsal İktisat (Der) Eyüp Özveren, içinde,  Ankara, İmge, sf. 45-92.

VIII. Theories of Imperialism
Hunt Lautzenheiser, Ch. 13.
Antony Brewer (1990) Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey, Routledge, 
Özgür Öztürk (2006) "Emperyalizm Kuramları ve Sermayenin luslararasılaşması", Praksis, No.15.

IX. Neoclasscial Welfare Economics
Hunt Lautzenheiser, Ch. 14.

X. Keynes and Interventionist Capitalism
Hunt Lautzenheiser, Ch. 15
Keynes, General Theory (Ch. 3, 5, 11, 24.)
-Bilsay Kuruç (2007) “Ortodoksluktan Çıkış için Bir Kitap: Genel Teori”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI No.256, sf. 17-29.
-Hüseyin Özel (2007) “Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine”, İktisat Dergisi, sayı 490, Ekim-Kasım 2007, sf. 58-69.
-İbrahim Tanyeri (1994), “Keynes’de Faiz Oranı, Sermayenin Marjinal Etkenliği ve Yatırım Analizi” H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.12.
-İbrahim Tanyeri  (1998), “Keynes’in İstihdam ve Ücret Analizi”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. c.16. no. 1-2. 29-46.

XI. Hafta: Cambridge Controversy
Hunt Lautzenheiser, Ch. 15.
- Sencer Divitçioğlu (1976) Değer ve Bölüşüm, Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul: İstanbul İktisat Fakültesi Yayını, no:2168.
-Yılmaz Akyüz  (2009) Sermaye, Bölüşüm, Büyüme, Eflatun Yayınevi.

21 Eylül 2014 Pazar

Course Plan for ECO 421 History of Economic Analysis I Fall 2014

Instructor: Dr. Muammer KAYMAK
URL: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak
Course Blog: http://http://smithricardomarx.blogspot.com
Online Course Platform: 
http://www.classjump.com

This platform will be used for sending course materials to the students and uploading assignments to be submitted and other announcements. All students are obliged to register this system until February 24. To see how to register this platform click HERE

Basic Texts:

1) Eric Roll, A History of Economic Thought, London, Faber and Faber, 1954.

2) E.K. Hunt and Mark Lautzenheiser, History of economic thought : a critical perspective, N.Y.: M.E. Sharpe, 2011.
3) Duncan K. Foley, Adam's Fallacy, A Guide to Economic Theology, Cambridge:Harvard University Press, 2006.

Note: Please follow the links..Some links indicated with "*" require campus access or proxy.

COURSE PLAN 
I. Why and How to study the history of economic thought?
Hüseyin Özel, "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2001, s. 19-38.
Mark Blaug, Economic Theory in Retrospect, Introduction: Has Economic Theory Progressed? 

II. The Beginnings of Economic Thought
-Eric Roll, A History of Economic Thought, ch. 1
-*Raymond De Rover, "Scholastic Economics: Survival and Lasting Influence from the Sixteenth Century to Adam Smith", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 69, No. 2 (May, 1955), pp. 161-190
-S.M.Ghazanfar, "The economic thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St Thomas Aquinas: some comparative parallels and links", in Medieval Islamic economic thought: filling the “Great Gap” in European economics/ edited by S.M.Ghazanfar, foreword by S.Todd Lowry, RoutledgeCurzon, New York London, 2003,  pp.184-208.
-*Joseph J. Spengler, "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun" Comparative Studies in Society and History, Vol. 6, No. 3 (Apr., 1964), pp. 268-306

III. Political Economy of Early Capitalism: Mercantilism
-Eric Roll, A History of Economic Thought, ch. 2
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, History of Economic Thought, ch. 2

IV.The Emergence of Classical Political Economy
-Eric Roll, ch. 3
-Maurice Dobb, "Classical Political Economy", in Political Economy of Capitalism:Some Essays in Economic Tradition, New York: International Publishers, pp 34-54. 

IV. The Founder of Classical Political Economy: Adam Smith
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 3
-Duncan K.Foley, Adam's Fallacy, A Guide to Economic Theology, ch 1

V. Political Economy as a Dismal Science: Thomas R.Malthus
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 4.
-Duncan K.Foley, Adam's Fallacy, A Guide to Economic Theology, ch. 2

VI. The Climax and the limits of Classical Political Economy
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 5
-Duncan K.Foley, Adam's Fallacy, A Guide to Economic Theology, ch. 2
-David Ricardo, On Principles of Political Economy and Taxation, ch, 1, 2, 21, 31.

VII. Disintegration of Classical School: Bentham, Say ve Senior
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 6.

VIII. Political Economy of the Poor or  Ricardian Socialism
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 7.

IX. Pure versus Eclectic Utilitarianism:The Writings of Bastiat and Mill.
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 8.

X. Karl Marx and the Critique of Political Economy
-E.K. Hunt and M. Lautzenheiser, ch. 9.
-Karl Marx, The Capital Volume I Ch. 7, 8, 9, 12, 15, 25.
-Duncan K. Foley, Understanding Capital: Marx's Economic Theory, Harvard University Press, 1986.