28 Eylül 2016 Çarşamba

2017-2018 Güz Dönemi EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I İzlencesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I İzlence
Dersin Amacı:
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, farklı iktisadi teorilerin dayandığı düşünsel ve maddi temellerden hareketle tartışılması hedeflenmektedir. 

Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle kapitalizm öncesi dünyanın iktisadi düşüncesinden klasik politik ekonomi geleneğinin temel düşüncelerine uzanan bir çerçevede iktisadi düşüncenin gelişimi ele alınacaktır. 
Sınav:
1 adet arasınav (%40) ve final sınavı (%60) yapılacaktır.
Ayrıca genel nota katkısı daha sonra ilan edilmek üzere kısa ödevler de olacaktır.

Temel Kaynaklar 
*E.K. Hunt & Mark Lautzenheiser (2016) İktisadi Düşünce Tarihi, Çev. Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Phoenix
*Mehmet Selik (2015)  İktisadi Doktrinler Tarihi, Yay. Haz. A. Yalçıntaş, Efil Yayınevi, Ankara 
Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.

İktisadi düşünce tarihine popüler bir giriş kitabı olarak haklı bir üne kavuşan Robert L. Heilbroner'ın İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, (Çev. Ali Tartanoğlu, Ankara Dost Kitabevi.) başlıklı kitabı bütün öğrencilere tavsiye edilir. 

DERS PLANI
I. Hafta: İktisadi Düşünce Tarihine Yaklaşım: Yöntembilimsel Meseleler 
*Werner Stark (1997)"İktisadi Düşünce ve Toplumsal Gelişme", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri. İstanbul: İz. 241-306.
-Hüseyin Özel (2001) "İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?" Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, s. 19-38
-Üşür, İşaya (2003) “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”, Praksis: 10.

II.Hafta: Kapitalizmden Önce İktisadi Düşünce 
*M.I.Finley (2007) Antik Çağ Ekonomisi, Çev. Hatice Palaz Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul,  1-25. 
Mehmet Selik (2015)  İktisadi Doktrinler Tarihi, I.ve 2. bölümler 

III. Hafta: Klasik Politik Ekonominin Tarihsel Arkaplanı: Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Süreci, Merkantilizm(ler)
* Hunt & Lautzenheiser, (1.bölüm)
*Mustafa Özel (1997) "İktisadi Düşüncenin Laikleşmesi" ", (Der. ve Çev.), Mustafa Özel İktisat Risaleleri içinde İstanbul: İz. 241-306.

-Adam Smith, Ulusların Zenginliği, IV.Kitap, 1-3 Bölümler (Ulusların Zenginliği Cilt 2, Alan Yayıncılık, sf:13-89)

IV. Hafta. Bilimsel Politik Ekonominin Temelleri: Değer Teorisi ve İktisadi Yeniden Üretim Fikrinin Oluşumu: William Petty, Pierre Boisguillebert, Fizyokratlar

*Hunt & Lautzenheiser (2.bölüm)

V ve VI. Hafta: Adam Smith’in Meselesi ve Adam Smith Meselesi

*Hunt & Lautzenheiser, (3. bölüm)
*Adam Smith, Ulusların Zenginliği, I.Kitap 1, 2, 6, 7. bölümler ile II.Kitap 3.bölüm)
-Eric Roll (1997) “Klasik İktisat ve Adam Smith”, (Der. ve Çev.), Mustafa Özel, İktisat Risaleleri. İstanbul: İz Yayıncılık
Mine Kara ve Emrah Aydınonat (der) (2010) Görünmez Adam Smith, İstanbul: İletişim Yayınları.

VII.Hafta: Thomas Robert Malthus ve Kötümser Bir Bilim olarak İktisat
*Hunt & Lautzenheiser (4. bölüm)

VIII. ve IX. Hafta: David Ricardo: Klasik Politik Ekonominin Zirvesi ve Sınırları

*Hunt & Lautzenheiser (5. bölüm)
*Ricardo, İlkeler (1. ve 2. ve 21. ve 31. bölüm)

X. Hafta: Klasik Politik Ekonomi’nin Yol Ayrımı:Bentham, Say ve Senior İktisadı
*Hunt & Lautzenheiser (6. bölüm)

XI.Hafta: Ricardocu Sosyalistler ya da Yoksulların Politik Ekonomisi

*Hunt & Lautzenheiser (7. bölüm)

XII. Hafta: Faydacılığın Zaferi: Bastiat ve Mill
*Hunt & Lautzenheiser (8. bölüm)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder