8 Temmuz 2010 Perşembe

"Malların Mallarla Üretimi"nin Yeni Baskısı Çıktı

-->Yeni Ricardocu akımın en önemli temsilcisi olan İtalyan İktisatçı  Piero Sraffa'nın İngilizce'de  Production of Commodities by Means of Commodities başlığı ile yayınlanan ünlü kitabı Sraffa'nın kuramını açıklayıcı yazılarla zenginleştirilerek yeniden yayınlandı. Eserin ilk baskısı 1981 yılında  İTÜ Yayınları tarafından gerçekleştirilmişti. Yeni baskıyı gerçekleştirerek önemli bir misyonu yerine getiren Yordam Yayınevi'nin kitap hakkındaki tanıtımı ise şu bilgileri içeriyor: 

20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul edilen Piero Sraffa'nın temel eseri olan bu kitap, saf iktisat kuramıyla ilgilenenlere yönelik bir uzmanlık çalışmasıdır. Yaklaşımı, Adam Smith'ten Ricardo'ya kadar klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, ama "marjinalist yaklaşım"ın egemen olduğu dönemde göz ardı edilmiş bazı görüşlerle benzerlik taşır. Geçmişin düşünce yöntemlerine dönüşlerden biri burada üretim koşullarının, ölçeğe göre getirilerin değişip değişmediğinden bağımsız olarak incelenmesine uyarlanmıştır. Bir başkası ise, üretimin "üretim faktörleri"yle başlayıp tüketim mallarıyla sona eren bir süreç değil de, aynı malların hem üretim araçlarının hem ürünlerin arasında yer aldığı çevrimsel bir süreç olarak ele alınmasıdır. Bu çerçevede, ürünün ücretle kâr arasında paylaşılmasında ortaya çıkan değişmelerin tekil malların fiyatlarında yarattığı etkilere ilişkin bir dizi önermede bulunulmuştur. Kitaptaki akıl yürütmeler soyut olmakla birlikte basit cebir düzeyinin ötesinde bir matematik bilgisi gerektirmemektedir.

2010, Sraffa'nın bu kitabının 50. yayın yıldönümüdür. Çeşitli ülkelerde yapılan kutlama etkinliklerine yayınevimiz de bu çeviri ile katkıda bulunmaktadır. Elinizdeki baskı, Roma Üniversitesi'nde Sraffa Merkezi'nin müdürü Pierangelo Garegnani'den, Sraffa uzmanı olarak bilinen Heinz D. Kurz ile Christian Lager'dan ve Sraffa'nın çalışmalarını doktora tezine konu seçmiş olan Sungur Savran'dan alınan açıklayıcı yazılarla zenginleştirilmiştir. Böylece Sraffa'nın iktisat kuramı içindeki önemi çok daha belirginleşmektedir.

Piero Sraffa, Malların Mallarla Üretimi: İktisat Kuramını Eleştiriye Açış, Çev. Ümit Şenesen,  Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder