26 Ocak 2010 Salı

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I (01) Genel Sınav 13 Ocak 2010

Soru-1) Thomas Robert Malthus genel bolluklar argümanını nasıl temellendirmektedir? Genel bollukların ortadan kaldırılması için Malthus’un getirdiği çözüm önerilerinin, belirli bir toplumsal sınıfın çıkarlarını meşrulaştırmaya hizmet ettiği söylenebilir mi? Tartışınız (20 puan).

Soru-2) David Ricardo’nun rant teorisi ile kar oranının gerilemesi arasında nasıl bir mantıksal ilişki vardır? Ricardo’nun bu konudaki akıl yürütmesinin sosyo-ekonomik arka planı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız (20 puan).

Soru-3) Faydacı düşünce ile emek–değer teorisinin telkin ettiği farklı teorik vizyonları, Ricardocu sosyalistler olarak bilinen Hodskin ve Thompson’un düşünceleri çerçevesinde değerlendiriniz (20 puan).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder