30 Eylül 2009 Çarşamba

İktisadi Düşünce Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar

Birincil Kaynaklar:
Adam Smith (1997) Ulusların Zenginliği. Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan
Adam Smith (2002) Ulusların Zenginliği, Cilt. 2, Çev. M.Tanju Akad, İstanbul: Alan.
David Ricardo (1997) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Çev. Tayfun Ertan, İstanbul:Belge.
Karl Marx (1997) Kapital. cilt I. Çev. A. Bilgi, Ankara: Sol Yayınları.
Karl Marx (1998) Artık Değer Teorileri. Cilt I. Çev. Y. Fincancı, Ankara: Sol Yayınları.
John M. Keynes (2008) Genel Teori. Çev. Uğur Selçuk Akalın, İstanbul:Kalkedon Yayınları
Carl Menger (2009) İktisadın Prensipleri, İstanbul: Liberte Yayınları.

Özgün İncelemeler:

--> Douglas Fitzgerald Dowd (2008) Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih. Çev.Cihan Gerçek, İstanbul:Yordam Yayınevi.
Mehmet Selik (1982) Marksist Değer Teorisi. Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınlar.
Alfredo Saad Filho (2006) Marx'ın Değeri: Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik, Çev. Ertan Günçiner, İstanbul:Yordam Yayınları.
Vitali S. Vygodski (2008) Büyük Bir Keşfin Hikayesi: Kapital, Çev. A.Aksoy, İstanbul:Daktylos.
Hüseyin Özel (2009) Piyasa Ütopyası. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
İbrahim Tanyeri (1984), Fiyat Teorisi, Ölçek Ekonomileri ve Teknolojik Gelişme. Ankara: H.Ü.İ.İ.B.F.Yayınları, No:8.
Erol, Ümit (1997) Eleştirel Bir Gözle Serbest Piyasa. İstanbul:Bağlam.
Bilsay Kuruç (1970) Ricardo İktisadının Bazı Metod Sorunları. Ankara: SBF Yayınları.
Joan Robinson (1986) İktisadi Felsefe. Çev. M. Tomanbay, Ankara: V Yayınları
Ayşe Buğra (1995) İktisatçılar ve İnsanlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği, Ankara, AİTİA Yayınları.
Ronald L. Meek (2009) Emek Değer Teorileri, Çev. Uğur Selçuk Akalın, İstanbul, Kalkedon Yayınları.

Ders Kitapları:
W. Barber (2009) İktisadi Düşünce Tarihi. (Çev: İhsan Durdu) İstanbul: Metropol Yay.
Robert Heilbroner (2004) İktisat Düşünürleri. (Çev: Ali Tartanoğlu) Ankara: Dost Yay.
E.K. Hunt (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Ankara:Dost.
Gülten Kazgan (2000) İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitabevi
Vural Savaş (1999) İktisadın Tarihi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Mehmet Selik (1980) İktisadi Doktrinler Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.DEVAMI GELECEK
OKUYUCULARIN KATKILARINA AÇIKTIR...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder