26 Haziran 2010 Cumartesi

İktisadi Analiz Tarihi II (01) Genel Sınavı

EKO 402 İktisadi Analiz Tarihi II (01) Genel Sınavı 25 Mayıs 2010
Soru-1) İlk(el) birikim kavramı konusunda Rosa Lüksemburg, Marx’tan hangi vurguyla ayrılır? Lüksemburg’un bu kavram temelinde inşa ettiği emperyalizm kuramının Veblen’in emperyalizm kavramlaştırması ile benzeştiği ve ayrıştığı noktaları tartışınız? (20 p)

Soru-2) Neoklasik refah iktisadında dışsal ekonomilere nasıl bir çözüm getirildiğini ve bu çerçevede devletin üstlendiği rolü tartışınız? Neoklasik refah iktisadı, tam rekabet piyasası varsayımları temelinde işlediği kabul edilen ekonomik alanda devletin varlığını nasıl meşrulaştırır? (20p)

Soru-3) Keynesçi modele göre askeri harcamalar ve borç ekonomisi efektif talebi uyarmak bakımından nasıl bir rol oynar? Modelin bütünsel yapısını ve Keynes’in kavramsal çerçevesini dikkate alarak yanıtlayınız? (20 p)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder