31 Aralık 2009 Perşembe

İktisadi Analiz Tarihi I (01) Arasınavı 7 Aralık 2010

Soru-1) İktisadi düşünce tarihine mutlakçı (absolutist)  ve görececi (relativist) yaklaşımları açıklayınız. (10 p)

Soru-2) Adam Smith’in Ulusların Zenginliği’nde ticari (kapitalist) toplumdaki değer teorisine dair görüşleri, mutlakçı ve görececi perspektiften nasıl değerlendirilebilir? (10p)

Soru-3) Adam Smith’in Ulusların Zenginliği’nde “ticari toplum”a ilişkin olarak sınıf çatışmasına ve toplumsal uyuma vurgu yapan karşıt perspektiflere kaynaklık eden görüşlere sahip olması sizce nasıl yorumlanabilir? Sizce Smith’in işbölümü konusundaki görüşleri ve doğal fiyat teorisinin dayanağını oluşturan kabuller hangi perspektife uymaktadır? (10p)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder