2 Aralık 2009 Çarşamba

İktisadi Analiz Tarihi I (01) Kısa Sınavı 18 Kasım 2009

Soru 1) Merkantilist dönemin düşünürü olan Nicolas Barbon, 1690 yılında kaleme aldığı A Discource of Trade adlı eserinde fiyat ve değer konusundaki görüşlerini şöyle özetliyor:
Malların fiyatı mevcut Değerdir… Piyasa en iyi değer Hakemidir. Çünkü Malların Miktarı ve onlara olan Gereksinim, En iyi, Alıcı ve satıcıların Gelmesiyle Bilinir: Şeyler eski kurala göre satılabildikleri değerdedir.
Malların Fiyatı mevcut değerdir ve Gereksinime hizmet eden Malların Miktarı ile onlara olan gereksinimlerin ya da kullanımlarının hesaplanmasıyla doğar.
Malların değeri kullanımlarından doğar… Şeylerin kullanımı insanın isteklerini ve gereksinimlerini karşılar…

Bu düşüncelerin dayanağını oluşturan değer ve fiyat kuramını, merkantilist düşünce ile ilişkisini gözeterek tartışınız.

Soru 2) 18. yüzyıl ortalarında Fransa’da toplumsal reformcular olarak ortaya çıkan Fizyokratların iktisadi düşünceye başlıca katkıları nelerdir? Fizyokratların iktisadi reform çabaları ile teorik önermeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder