13 Ekim 2009 Salı

Piyasa Ütopyası: Hüseyin Özel

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Hüseyin Özel imzasını taşıyan Piyasa Ütopyası adlı kitap Bilgesu Yayınları tarafından Ekim 2009’da okuyucuya sunuldu.
Yazar, kitapta esas itibariyle piyasa sisteminin iktisadi ve toplumsal bakımdan kendini yeniden üretme yeteneğininin son derece yüksek olduğunu, buna karşılık kurumsal özellikleri ve dayandığı toplum modelinin taşıdığı istikrarsızlık eğilimleri yüzünden, bu yeniden üretimin kimi zaman sistemin sonunu getirecek kadar sorunlu  olabildiğini  savunuyor.
Özel’e göre, “piyasa mekanizmasına dayanan bir toplum tasarımı en az alternatif toplum tasarımları kadar uygulanamaz niteliktedir”. Yazar bu bakış açısından hareketle Polanyi, Marx, Schumpeter gibi düşünürlerin piyasa sisteminin işleyişine dair çözümlemelerinin kesiştiğini ve bu kesişme üzerinden kapitalizmin bugününe ışık tutacak bir kavramsal çerçevenin oluşturulabileceğini vurguluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder