18 Ekim 2009 Pazar

Kitap Listesi

EKO 401 İktisadi Analiz Tarihi I Dersi kapsamında dönem sonundaki toplam nota eklenmek üzere 15 puan üzerinden değerlendirilecek olan "kitap incelemesi" için önerilen eserlerin listesi aşağıdadır. Her bir kitap en çok 3 ayrı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu nedenle, istediğiniz kaynakları inceleyebilmeniz bakımından ders sorumlusu ile konuşmadan önce en az 3 kitaptan oluşan bir liste oluşturunuz.

Derste de vurgulandığı gibi yapacağınız kitap incelemesinden beklenen kitabı özetlemeniz değil, eleştirel bir şekilde değerlendirmenizdir. Elbette bunu yaparken kitabı hiç okumamış birinin sizin incelemenizi okuduğunda kitap ve yazarı hakkında doyurucu bir bilgiye sahip olmasını da gözetmelisiniz. Son olarak incelemenin asgari 12.000 karakterden oluşması gerektiğini ve ders sorumlusuna hem basılı ve hem de elektronik olarak (ms word belgesi) olarak 25 Aralık 2009 tarihinde teslim edileceğini hatırlatalım...
Kitap listesini word belgesi olarak indirmek için buraya tıklayın.

KAPSAM : KLASİK POLİTİK EKONOMİ VE MARX
-Alex Callinicos (2004) Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, Çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları [ilk 5 bölüm]
-Simon Clarke (2007) Marx’ın Kriz Teorisi, Çev. Cumhur Atay, İstanbul:Otonom Yayıncılık.
-Meghnad Desai (2009) Marksist İktisat Teorisi, Çev. Nail Satılgan, İstanbul: Eflatun Yayınevi.
-Douglas Fitzgerald Dowd (2008) Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih, Çev. Cihan Gerçek, İstanbul:Yordam Yayınları.
-Albert O. Hirschman (2008) Tutkular ve Çıkarlar:Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?, Çev. Barış Cezar, İstanbul, Metis Yayınları.
-John Stuart Mill (2005) Özgürlük Üstüne ve Seçme Yazılar, Çev. Alime Ertan, İstanbul: Belge Yayınları
-Mark Neocleous (2006) Toplumsal Düzenin İnşası: Polis Erkinin Eleştirel Teorisi, Çev. Ahmet Bekmen, İstanbul:Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
-Hüseyin Özel (2009) Piyasa Ütopyası,  Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
-Karl Polanyi (2000) Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev. Ayşe Buğra, İstanbul: İletişim.
-George Sabine (2000)  Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Çev. Özer Ozankaya, İstanbul:Cem Yayınevi [1-3.bölümler]
-Paul Sweezy (2007)  Kapitalist Gelişme Teorisi, Çev. Gülsüm Akalın, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
-Edward P. Thompson (2006) Avam ve Görenek, İngiltere’de Geleneksel Popüler Kültür Üzerine Araştırmalar, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul:Birikim Yayınları [4. ve 5. bölüm]

    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder