Ders Hakkında

Dersin Amacı:
Bu dersin amacı 3 yıl boyunca yerleşik marjinalist iktisadın rahlesinden geçmiş siz öğrencilere mezun olmadan önce “bir de bunlar vardı söylemeyi unuttuk” demek değildir. Dahası formel iktisat eğitiminden geçmiş olanların genel algılama kalıbına dayanarak konuşursak, yapılmaya çalışılan şey ölü iktisatçılar yatırında çaput bağlamak, onlara saygı sunmak da değildir. Bu derste temelde güncel bir mesele ile uğraşacağız. Bugünün iktisadi gerçekliğini anlamak için elimizde bulunan kavramsal araçlar yeterli mi? Yoksa başka araçlar da var mı? Varsa bu araçlar nasıl kullanılabilir? Başka bir deyişle bu araçları kullanarak iktisadi gerçekliği nasıl çözümleyebiliriz? Gerçekliğin kavramlar ve kavramların sistemli bir biçimde bir araya getirilmesi demek olan teori aracılığıyla anlaşılabilmesi için, kullanılan kavramların mahiyetini, oluşum sürecini bilmeye ihtiyacımız var. Bu tür bir inceleme bizi her yerde ve zamanda geçerli tek bir iktisat teorisinin bulunmadığı gerçeğine götürüyor. Nitekim, iktisadi düşünce tarihini incelerken, çeşitli düşünürlerin ortaya koydukları teorilerin hem ortaya çıktıkları koşulların ürünü oldukları, hem de bu koşulları dönüştürmek için oluşturulduklarını göreceğiz.
Peki doğru bir teori yok mu? Bu sorunun yanıtı bizim iktisadi gerçekliği nasıl kavradığımızla ilgili. İktisadi düşünce tarihi, bize kendilerini kuşatan iktisadi gerçekliği farklı şekillerde kavrayan farklı düşünürlerin kurduğu sistemi anlayarak, sistem kurmanın ya da teori yapmanın yol/yordamını gösteriyor.
Bu derste iktisadi düşüncenin yaklaşık olarak son 400 yılda geçirdiği evrim incelenerek, iktisadi kavram ve kategorilerin oluşum süreci ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan bu kavram ve kategorilerin ve bunlara dayalı olarak oluşturulan teorilerin, tarihsel niteliğinin anlaşılır kılınması hedeflenirken diğer yandan tarihsel perspektifi akıldan çıkarmadan iktisadi analizin temel sorunlarının masaya yatırılması planlanmaktadır.
Dersimiz iki dönemlik bir ders olduğu için ilk dönem esas itibariyle klasik politik ekonomi geleneğinin oluşum sürecini tüm ayrıntıları ile inceleme imkânı bulacağız. İkinci dönem ise ağırlıklı olarak yerleşik iktisadın temel yaklaşımlarının oluşum süreci ve buna yönelik eleştiriler odak noktamız olacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder